Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Vivu Halong thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích liên hệ, thông tin liên quan đến tour bạn yêu cầu. Khi cần sử dụng, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua các thông tin cá nhân được cung cấp. Các hình thức thông tin sẽ liên hệ: Voucher xác nhận dịch vụ, thư cám ơn, email giới thiệu sản phẩm bạn muốn quan tâm, thư chăm sóc khách hàng…

 

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để hỗ trợ quý khách đặt và sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng đăng ký một số thông tin cá nhân bao gồm: Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, Zalo… Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Vivu Halong không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần bạn truy cập vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc truy cập website Vivu Halong. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập website bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Các thông tin này được lưu trữ, bảo mật trong hệ thống quản lý thông tin của Vivu Halong và không chia sẻ cho bên thứ 3.

Ngoại trừ trường hợp Vivu Halong tiến hành các bản đánh giá, khảo sát khách hàng nhằm cung cấp tốt nhất dịch vụ tới bạn. Thông tin sẽ được chia sẻ cho bên cung cấp dịch vụ điều nghiên thị trường với cam kết bảo mật trước pháp luật.

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Vivu Halong cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng băng các biện pháp tốt nhất. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng bảo mật các thông tin giao dịch, thông tin đăng nhập khi sử dụng dịch vụ qua website Vivu Halong.

 

Sử dụng “Cookie”  

Vivu Halong dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa theo nhu cầu của khách hàng. Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của bạn khi truy cập tại website hoặc viếng thăm website lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích.

 

Quy định về “Spam” 

Dưới sự đồng ý của khách hàng, Vivu Halong có thể gửi các bản tin email về các chương trình khuyến mãi, dịch vụ ưu đãi tới email của bạn theo định kì. Chúng tôi nhận thức rõ về vấn đề spam thông tin và không bao giờ để khách hàng bị ảnh hưởng. Bạn có thể từ chối nhận các email này và gửi các phản ánh trực tiếp với chúng tôi.