Bản quyền hình ảnh

Vivu Halong sử dụng các hình ảnh, video sản phẩm tour, du thuyền, khách sạn được chia sẻ quyền sử dụng từ các bên cung cấp dịch vụ. Các hình ảnh minh họa khác trong các bài viết cẩm nang du lịch, đánh giá dịch vụ được sử dụng có tham khảo nguồn hình ảnh trên Internet.

Chúng tôi hết sức cố gắng ghi chú rõ nguồn ảnh và tác giả khi sử dụng các hình ảnh này. Nếu có sự thiếu xót nào trong việc ghi chú bản quyền sử dụng hình ảnh của các tác giả ảnh, đơn vị sở hữu hình ảnh, Vivu Halong rất mong nhận được góp ý, phản hồi.

Các ý kiến đóng góp, phản hồi về hình ảnh vui lòng gửi đến Vivu Halong qua địa chỉ email: [email protected]

Xin chân thành cám ơn!