Chính sách bảo mật

Bạn đang truy cập website https://vivuhalong.com/. Nội dung dưới đây nói về các thông tin mà Vivu Halong thu thập được từ bạn và cách chúng tôi quản trị, bảo mật các thông tin này.

Thông tin liên hệ

Việc thu thập các thông tin liên hệ chủ yếu gồm: tên, số điện thoại và các thông tin yêu cầu tư vấn dịch vụ từ bạn. Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu người dùng cần cung cấp khi đặt dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn thông tin tour qua website. Dữ liệu gửi thực tế được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website, không bị xóa bỏ cho đến khi thông tin liên hệ được xóa bỏ.

Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin này để liên hệ tới bạn và tư vấn dịch vụ phù hợp, không sử dụng cho mục đích nào khác.

Sử dụng “Cookie” 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần bạn truy cập vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc truy cập website Vivu Halong. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập website bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Các thông tin này được lưu trữ, bảo mật trong hệ thống quản lý thông tin của Vivu Halong và không chia sẻ cho bên thứ 3.

Ngoại trừ trường hợp Vivu Halong tiến hành các bản đánh giá, khảo sát khách hàng nhằm cung cấp tốt nhất dịch vụ tới bạn. Thông tin sẽ được chia sẻ cho bên cung cấp dịch vụ điều nghiên thị trường với cam kết bảo mật trước pháp luật.

Vivu Halong dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa theo nhu cầu của khách hàng. Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của bạn khi truy cập tại website hoặc viếng thăm website lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Vivu Halong cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng băng các biện pháp tốt nhất. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng bảo mật các thông tin giao dịch, thông tin đăng nhập khi sử dụng dịch vụ qua website Vivu Halong. Chúng tôi sẽ giữ bảo mật và không chia sẻ những thông tin này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Chúng tôi sử dụng Cookie Phiên – áp dụng cho cookies và các công nghệ tương tự chỉ tồn tại trên thiết bị của bạn trong suốt thời gian bạn hoạt động trên trình duyệt này, và Cookie Liên Tục – áp dụng cho cookies và các công nghệ tương tự tồn tại trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn (30 ngày). Bạn có toàn quyền chặn, xoá, hoặc vô hiệu hoá các công nghệ này nếu thiết bị của bạn cho phép. Bạn cũng có thể quản lý cookie và các tuỳ chọn cookie trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị.

Cách Vivu Halong bảo vệ dữ liệu của bạn

Vivu Halong đang áp dụng các hình thức bảo mật tốt nhất và thường xuyên cập nhật các phiên bản mới để tránh dữ liệu cá nhân của bạn bị đánh cắp. Chúng tôi không chia sẻ bất kì thông tin nào của bạn với bên thứ 3 dưới mọi hình thức.