Du thuyền Ambassador Signature


Giá 3.950.000 VNĐ/người

Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Aspira


Giá 3.200.000 VND/pax

Hà Nội → Vịnh Hạ Long → Hang Sáng → Vịnh Lan Hạ

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Elite of the Sea


Giá 6.350.000đ

Hà Nội → Tuần Châu → Ao Ếch → Hang Sáng

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Adela Boutique


Giá 2.500.000

Tuần Châu →Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối → Trà Báu

2 ngày 1 đêm

Du thuyền La Casta


Giá 3.200.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Ao Ếch

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Capella


Giá 4.500.000 VND

Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm