Du thuyền La Casta


Giá 2.250.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Ao Ếch

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Capella


Giá 2.700.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Ambassador


Giá 2.600.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Hạ Long→ Hang Sửng Sốt → Đảo Titop

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Paradise Grand Cát Bà


Giá 2.690.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Stellar of the Sea


Giá 2.900.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Hang Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Heritage Bình Chuẩn


Giá 2.700.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm