Du thuyền Indochine Premium


Giá 4.500.000đ/khách

Hà Nội → Vịnh Hạ Long → Hang Luồn → Đảo Titop → Hang Sửng Sốt Số

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Catherine


Giá 5.500.000 VNĐ

Vịnh Hạ Long → Hang Luồn → Đảo Ti Tốp → Hang Sửng Sốt

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Ambassador Signature


Giá 3.950.000 VNĐ/người

Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng

2 ngày 1 đêm

DU THUYỀN ASPIRA: Review & Trải nghiệm chi tiết 2023


Giá

Hà Nội → Vịnh Hạ Long → Hang Sáng → Vịnh Lan Hạ

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Elite of the Sea


Giá 5.550.000đ

Hà Nội → Tuần Châu → Ao Ếch → Hang Sáng

2 ngày 1 đêm

Du thuyền La Casta


Giá 2.990.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Ao Ếch

2 ngày 1 đêm