Du thuyền Serenity


Giá 3.700.000 VND

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Đảo Đầu Bê → Làng chài Việt Hải

2 ngày 1 đêm

Du thuyền O’Gallery Lotus


Giá 3.200.000đ

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Hang Tối → Trà Báu

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Genesis Regal


Giá 3.500.000đ/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà → Hang Sáng, Tối

2 ngày

01/05/2019

Du thuyền Sealife Legend


Giá 3.380.000đ

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Đảo Cát Bà

2 ngày

Du thuyền Perla Dawn Sails


Giá 3.250.000

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Trà Báu

2 ngày

Du thuyền Signature


Giá 2.900.000

Vịnh Bái Tử Long - Làng chài Vông Viêng - Hang Thiên Cảnh Sơn

2 ngày