Du thuyền Elite of the Sea


Giá 4.650.000đ

Hà Nội → Tuần Châu → Ao Ếch → Hang Sáng

2 ngày 1 đêm

Du thuyền La Casta


Giá 2.650.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Ao Ếch

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Capella


Giá 3.150.000 VND

Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Ambassador


Giá 3.350.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Hạ Long→ Hang Sửng Sốt → Đảo Titop

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Paradise Grand Cát Bà


Giá 2.750.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Stellar of the Sea


Giá 2.900.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Hang Tối

2 ngày 1 đêm