Du thuyền Capella


Giá 3.050.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Paradise Grand Cát Bà


Giá 2.600.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Stellar of the Sea


Giá 2.900.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Hang Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Heritage Bình Chuẩn


Giá 3.090.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Le Theatre


Giá 2.550.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Scarlet Pearl


Giá 2.600.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà →Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm