Vivu Hạ Long 1 ngày – Du thuyền Wonder Bay


Giá 1.750.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Hang Luồn → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop

1 ngày

Vivu thăm vịnh Hạ Long 1 ngày – Du thuyền Sen


Giá 1.390.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Hoa Cương → Ba Hang→ Động Thiên Cung

1 ngày

Vivu Vịnh Hạ Long & Lan Hạ 1 ngày – Du thuyền Jade Sails


Giá 2.150.000

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Hang Tối

1 ngày

Vivu thăm Vịnh Hạ Long 1 ngày – Du thuyền Genesis


Giá 1.650.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Hang Luồn → Hang Sửng Sốt

1 ngày

Vivu thăm vịnh Bái Tử Long 1 ngày – Du Thuyền Swan


Giá 1.690.000

Hà Nội → Hạ Long → Vịnh Bái Tử Long → Làng chài Vông Viêng → Hang Thiên Cảnh Sơn

1 ngày

Tour thăm vịnh Hạ Long 1 ngày, khởi hành từ Hà Nội


Giá 1.090.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Ba Hang→ Động Thiên Cung

1 ngày