Du thuyền Heritage Bình Chuẩn


Giá 3.150.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Le Theatre


Giá 3.300.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, HangTối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Serenity


Giá 3.700.000 VND

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Đảo Đầu Bê → Làng chài Việt Hải

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Genesis Regal


Giá 3.000.000đ/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà → Hang Sáng, Tối

2 ngày

Du thuyền Sealife Legend


Giá 3.380.000đ

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Đảo Cát Bà

2 ngày

Du thuyền V’Spirit


Giá 3.250.000

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Trà Báu

2 ngày