Tour thăm Vịnh Hạ Long 4 tiếng (giá 540.000 VND/khách)


Giá 540.000đ/khách

Hạ Long→ Ba Hang → Động Thiên Cung

4 tiếng

Tour Hạ Long 1 ngày – Chương trình 6 tiếng [HOT]


Giá 590.000đ/ khách

Hạ Long→ Hang Sửng Sốt → Hang Luồn → Đảo Titop

6 tiếng

Tour câu mực đêm Hạ Long, chỉ 400.000đ/khách


Giá 400.000 VND

TP. HẠ LONG - ĐIỂM CÂU MỰC TRÊN VỊNH

Tour Vịnh Lan Hạ 1 ngày – Du thuyền sang chảnh Catamaran ( 8 tiếng)


Giá 1.390.000đ

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ

1 ngày

Tour Hạ Long 1 ngày (thăm vịnh 7 tiếng)


Giá 1.850.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Hang Sửng Sốt → Hang Trinh Nữ → Đảo Titop

1 ngày

Tour Ninh Bình 1 ngày Hoa Lư – Tam Cốc


Giá 890.000đ

Hà Nội → Ninh Bình → Hoa Lư → Tam Cốc

1 ngày