Tour Hạ Long 1 ngày (6 tiếng) – Khởi hành từ Hà Nội


Giá 1.590.000đ

Tuần Châu → Hang Sửng Sốt → Hang Luồn→ Đảo Titop

1 ngày

Tour vịnh Hạ Long 1 ngày (5 tiếng) – Du thuyền Sen


Giá 1.390.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Hoa Cương → Ba Hang→ Động Thiên Cung

1 ngày

Tour 1 ngày Vịnh Hạ Long & Vịnh Lan Hạ (7,5 tiếng) – Du thuyền Jade Sails


Giá 1.080.000 VND

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Hang Tối

1 ngày

Tour Hạ Long 1 ngày cao cấp – Du thuyền Genesis


Giá 1.650.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Hang Luồn → Hang Sửng Sốt

1 ngày

Tour vịnh Bái Tử Long 1 ngày ( 6 tiếng) – Du Thuyền Swan


Giá 1.690.000

Hà Nội → Hạ Long → Vịnh Bái Tử Long → Làng chài Vông Viêng → Hang Thiên Cảnh Sơn

1 ngày

Tour thăm vịnh Hạ Long 1 ngày, khởi hành từ Hà Nội


Giá 1.090.000đ

Hà Nội → Hạ Long → Ba Hang→ Động Thiên Cung

1 ngày