Local bamboo boat to visit Bright and Dark cave

Hang Sáng, Hang Tối

Một hang động đặc biệt nằm ở giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, nơi du khách có thể vào thăm khi...
Làng chài trên vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà

Đảo Cát Bà

Vị trí Quần đảo Cát Bà thuộc Hải Phòng, nằm ở phía nam vịnh Hạ Long. Cát Bà chính là đảo lớn...